SPIGA

Ladies' shoes with elegance, comfort, and high quality …

truy cập

Spiga Co., Ltd..

6-35-4 Asakusa, Taito-ku, Tokyo 111-0032, JAPAN
TEL: 03-3871-3471 FAX: 03-3871-3474

hướng dẫn giao thông

10 phút đi bộ từ ga Asakusa Tobu
Trong Minami – Senju xe buýt bị ràng buộc từ ga Asakusa Tobu, Asakusa 7 – chome đi bộ từ 0 phút
Asakusa 7 – chome đi bộ từ 0 phút ở , Higashi – Kanda hướng xe buýt bị ràng buộc từ Minami – Senju Trạm